Waarom?

De wereld staat op zijn kop, al meer dan een jaar door de coronacrisis, door klimaatverandering, door conflicten. Mensen die in armoede leven worden hierdoor het hardst geraakt.

Voor miljoenen mensen is dagelijks brood op de plank niet vanzelfsprekend. Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties is het aantal mensen dat het risico loopt om te verhongeren meer dan 270 miljoen. Dit terwijl er wereldwijd voldoende eten is voor iedereen.

Hier kunnen wij niet mee leven. Daarom staan wij op voor onze medemens. Wij doneren 1maaltijd en laten tijdens Opwekking op Tweede Pinksterdag een maaltijd staan en roepen iedereen op hetzelfde te doen.

Nog 0dagen
€ 7.337,70
€ 13.000,-

1.

Doneer 1maaltijd

2.

Laat 1maaltijd staan

3.

Deel de actie #1maaltijd

Samenwerking tussen 12 christelijke hulporganisaties

Onze harten gaan uit naar de mensen in armoede die zo ontzettend hard worden getroffen door de coronamaatregelen. En hoe bereik je de meeste mensen? Door samen te werken! MAF werkt samen met: Opwekking, EO Metterdaad, VPE Zending, Compassion, Tearfund, Red een Kind, Leprazending, World Vision, Zending Gemeente, ZOA, Kerk in actie en CAMA Zending.