Precious Cargo

Tot het uiterste voor Bijbels & medicijnen

MAF Aviodrome dag 30 augustus

Een dag voor het hele gezin!

www.maf.nl

Geven en belastingvoordeel


Geven aan MAF is belastingaftrekbaar!
Er zijn een aantal spelregels, die wij voor u op een rijtje zetten. 
Mission Aviation Fellowship Nederland is een door de belastingdienst erkend goed doel (ANBI).

De belastingdienst kent 2 soorten giften:

Gewone giften
De voorwaarden voor gewone giften aftrekbaarheid zijn:
 • Schenk aan een ANBI instelling
 • Uw gift kunt u schriftelijk bewijzen
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan
 • Uw gift is hoger dan € 60 en hoger dan de drempel van 1% van het drempelinkomen
 • De gift is aftrekbaar tot 10% van uw drempelinkomen
Periodieke giften
Periodieke giften kunt u volledig van de inkomstenbelasting aftrekken. Er is geen drempel en geen maximum, zoals bij gewoon schenken. Periodiek schenken is nu heel gemakkelijk, sinds 1-1-2014 mag u dit zelf vastleggen met MAF.

Periodiek geven loont! En is nu heel gemakkelijk!

Waar uw periodieke gift aan moet voldoen:
 • Alleen aan een ANBI instelling (zoals MAF)
 • Het moet schriftelijk worden vastgelegd, dit hoeft niet meer via de notaris
 • U doet minimaal 1 schenking per jaar
 • De schenking wordt in gelijke termijnen gedaan (per jaar, kwartaal of maand)
 • De schenkingsakte eindigt automatisch na de afgesproken tijd of bij overlijden
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.
Meer weten?
Als u meer wilt weten over periodiek schenken met maximaal belastingvoordeel vraag dan nu de informatiebrief met schenkingsoverkomst aan. Neem contact op met Joost Bijl van MAF Nederland (0341-564488).

Downloaden kan ook, klik hier: MAF schenkingsovereenkomst
Meer informatie over periodiek geven en belastingvoordeel.